top of page

ZIT ER NOG VIS VOOR ONZE KUST ?


FISH and RUN 3: over het

Deze zomer maakten heel wat media het verhaal bekend van de Noordzee: er zit opnieuw vis…en wel zéér veel. Er is méér pladijs en tong dan er ooit geweest is. Wetenschappers van o.m. ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) bevestigden dit. Climaxi ging op onderzoek en nuanceert dit verhaal. Het is nl. droef gesteld voor de Belgische kust.

Climaxi (beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid) vroeg aan vissers en wetenschappers hoe het nu precies zit met dit succesverhaal. We interviewden hen en gingen zelf kijken op zee. We stelden vast dat ongeveer alle kustvissers vertellen dat er voor de eigen kust bijna niks meer te vinden is. De zeebaars is weg, de kabeljauw verhuisd naar het Noorden. Het wordt zelfs moeilijk om voldoende pladijs te vinden er zijn geen tongen meer te zien. We namen de proef op de som en ondervonden dat dit verhaal klopt. Wetenschappers vertelden ons ook dat ze de toestand begrijpen en dat de cijfers niet gedetailleerd genoeg zijn: “De Noordzee wordt niet opgedeeld in vakjes en loopt van Noorwegen tot hier. Het kan best zijn dat er voor de kust een probleem is” stelde ILVO-directeur Hans Polet. Ook Kelle Moreau (Museum voor Natuurwetenschappen) bevestigde dat er veel vis zit in de Noordzee in het algemeen, maar dat er te weinig gegevens zijn van de bestanden voor onze kust.

Climaxi registreerde de antwoorden en verwerkte die tot een film 'Fish & Run 3'. Fish & Run 2 kreeg in 2014 een prijs van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling. Fish & Run 3 gaat in première op 30 september in Zaal De Vuurtoren te Oostende. Voor de Belgische kustvissers is dit een ramp. “Alles wordt kapot gemaakt. Het is bijna dood.” zegt Alain Bogaert (Dini O62) in de film. Zeebaarsvisser Ger De Ruiter bevestigt die trend: “Men heeft alle waarschuwingen rond de zeebaars in de wind geslagen en nu zitten wij met de gevolgen: het is nauwelijks nog interessant. De opbrengst is te klein om nog te investeren.” Sportvisser Koen de Bièvre (Delta 498) voegt er in Het Visserijblad aan toe: “Op een paar jaar is alle rondvis verdwenen. Op dat moment werd het gebruik van de pulskor (een met elektriciteit vissend vistuig nvdr) door de EU vermeerderd.”

Verder in Fish & Run 3: de Brexit, de Oostendse Visveiling, de aanlandplicht…

Bron: Dewereldmorgen.be (Filip De Bodt)

Bekijk hier de Trailer


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page