top of page

Meer dan 200 fietsers houden klimaatactie op Grote Markt Mechelen.

Afgelopen zondag werd een ludieke klimaatactie gehouden op de Mechelse Grote Markt. Meer dan 200 fietsers hebben er heel wat rondjes gefietst en onder luid belgerinkel hun klimaatstem laten horen. Op het moment dat Belgische ministers er niet in slagen om een klimaatakkoord te smeden is dit beste een belangrijk Signaal. Fanny en Patrick, gekend als de Mechelaars, die de voorbije week naar Parijs fietsten, legden in 6 eisen uit waarom er dringend actie nodig is.

1. We willen een ambitieus bindend klimaatakkoord. Daarom willen we onze (Belgische)onderhandelaars aanmoedigen met ons activisme en een resem van positieve alternatieven. We willen een wettelijke en bindend internationaal akkoord. Een sociaal rechtvaardig en ambitieus akkoord dat niet bepaalt wordt door de grote bedrijven en sponsors want deze zullen niet verhinderd worden door de noodtoestand en het verbod op samenscholing in Parijs. Afgelopen zondag werd een ludieke klimaatactie gehouden op de Mechelse Grote Markt. Meer dan 200 fietsers hebben er heel wat rondjes gefietst en onder luid belgerinkel hun klimaatstem laten horen. Op het moment dat Belgische ministers er niet in slagen om een klimaatakkoord te smeden is dit beste een belangrijk Signaal. Fanny en Patrick, gekend als de Mechelaars, die de voorbije week naar Parijs fietsten, legden in 6 eisen uit waarom er dringend actie nodig is.

2. Veel minder broeikasgassen: We vragen dat de Belgische politici de handen uit de mouwen steken om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met wat volgens wetenschappers nodig is om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken (dus: 25-40% reductie in 2020 en 80-95% reductie in 2050, t.o.v. 1990). Dit door investeringen en projecten in eigen land en zonder gebruik van achterpoortjes zoals de aankoop van schone lucht uit het Zuiden.

3. 100% hernieuwbare energie: We verwachten dat de vernatwoordelijken (politici, bedrijven en burgers) hun grenzen durven verleggen vootuit kijken dan en een visie uitstippelen voor de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Laat fossiele brandstoffen in de grond en geef scheurtjesreactoren hun welverdiende rust, de toekomst is hernieuwbaar en begint vandaag!

4. Een sociaal rechtvaardig kliamaatakkoord: We hebben nood aan een maatschappelijke koerswijziging: niet winst, maar mens en milieu moeten centraal komen te staan. We vragen dat de onderhandelaars inzetten op een sociaal rechtvaardige transitie met waardig werk, kwaliteitsvolle jobs en bescherming van sociale rechten.

5. Een klimaatakkoord dat eindelijk solidair is met het Zuiden: De mensen in het Zuiden zijn het kwetsbaarst voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, hoewel ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. We roepen onze politici op om voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd én voor aanpassing aan reeds voorkomende droogtes, overstromingen, orkanen enz. Een klimaatfonds dat de gevolgen voor het Zuiden helpt te voorkomen en oplossen van 100 miljard is te weinig.

6. Power to the people: Het is hoog tijd voor een democratie die verder gaat dan om de paar jaar bolletjes kleuren. We willen een participatief beleid, voor en door mensen. Een samenleving waar iedereen mee beslist welk spoor we volgen en waar basisbehoeften zoals water, energie en mobiliteit in handen zijn van de gemeenschap. Want zon, wind, water en de stad zijn van iedereen! En we moeten ervoor zorgen dat deze basisvorozieningen terug eigendom worden van jou en mij.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page