top of page

"Voice en Welcome in Mechelen maken ons sterker."

Basim Akasha kwam in januari vorig jaar aan in België. Hij vluchtte uit Syrië, waar hij als radioloog werkte, om niet naar de oorlog te moeten. Ondertussen is hij één van de trekkers van Voice : een organisatie van Syrische vluchtelingen die samenwerken centraal stellen. Basim werkte met Voice mee aan een resem activiteiten : wereldvluchtelingendag van Welcome in Mechelen, oplossingen zoeken rond werk met de VDAB, ‘Samen Inburgeren’ (project dienst Diversiteit Stad Mechelen) in het Vrijbroekpark,…

Vluchtelingen die gedreven zijn om zich te organiseren en een plek te zoeken binnen onze maatschappij maken een groot verschil. Voice draagt bij aan een positief verhaal waarin vluchtelingen constructief samenwerken om een plek te krijgen in de Mechelse samenleving, vb culturele en ontspannende activiteiten voor Arabische nieuwkomers. Voice is gegroeid uit ontmoetingen en activiteiten die Welcome in Mechelen organiseerde.

Voice kijkt ook met een frisse blik naar onze maatschappij. Het is enorm belangrijk dat we vanuit de overheid en andere middenveldorganisaties dit engagement waarderen en aanmoedigen. Op een respectvolle manier, elke dag opnieuw, de dialoog kunnen voeren versterkt de samenhang en participatie.

11.11.11 pleit er dan ook voor dat organisaties zoals Voice en Welcome in Mechelen kunnen genieten van een langetermijnondersteuning met voldoende toegang tot middelen en plaats om samen te komen.

Daartegenover staat dat we van organisaties zoals Voice kunnen verwachten, net zoals van andere middenveldorganisaties, de ze moeite doen om transparant te zijn en rekenschap afleggen aan hun achterban. Dat ze relaties opbouwen met andere middenveldgroepen en individuen. Dat ze zich constructief en geweldloos opstellen. Zonder dit is er geen legitimiteit. 11.11.11 is trots om met Voice en Welcome in Mechelen een relatie op te kunnen bouwen en rond belangrijke thema’s met één Voice te spreken…

Op dinsdag 14 november organiseren we samen met Voice en Welcome in Mechelen een gespreksavond met getuigenissen van vluchtelingen. 20u in het Via Via Café. Inschrijven verplicht, beperkt aantal plaatsen.

Inschrijven op www.11mechelen.be (home van deze pagina)


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page