top of page

Verspilde peren? Niet in Mechelen!

foto 1 (2)_edited.JPG

Ook bij de mensen van 11.11.11 was de verontwaardiging over de verspilde peren (bestemd voor Rusland) groot. Waarom worden peren in godsnaam ook duizenden kilometers getransporteerd, als ze ook bij ons kunnen worden verkocht?

De 11.groep van Mechelen stak de handen uit de mouwen en plukte vorige maand 100 kg peren. Daarvan werd heerlijke perenconfituur (met gember, kaneel of citroen) gemaakt. Doorheen de campagne kan je deze originele confituurpotjes kopen aan 5 euro per pot. Je vindt de potten op onze activiteiten én in de oxfam wereldwinkel!

Wat denkt 11.11.11 over de perenkwestie?

In volle voorbereiding van onze actiedagen in oktober en november worden we nu geconfronteerd met een voedselverspilling die tegen de borst stuit van ieder weldenkend mens, niet in het minst de landbouwers zelf voor wie het fruit en de groenten die vernietigd worden tegelijk ook de vrucht van hun arbeid en hun inkomen is.

11.11.11 vindt dat zowel de Vlaamse als de Europese overheid hier falen. Voedsel verspil je niet. Het heeft energie, water, meststoffen, zorg en grond gekost om deze peren te doen rijpen en er zijn veel mensen in dit land die zich geen gezond voedsel kunnen permitteren. We beseffen dat het hier om uitzonderlijke omstandigheden gaat, maar het vernietigen van duizenden tonnen perfect consumeerbaar fruit en groenten is vreselijk. De Vlaamse en Europese overheid moet met meer middelen over de brug komen om te beletten dat deze politieke crisis afgewenteld wordt op de boeren of tot verspilling leidt. We hebben ook de indruk dat er na de peren, waarvan een zeer groot deel voor Rusland bestemd was, al te gemakkelijk ook voor de anderen producten vernietiging wordt voorgesteld. Tegelijk moet er gekeken worden hoe deze situaties in de toekomst kunnen vermeden worden. Meer spreiding van de afzetmarkten en meer inzet op de lokale consumptie moeten daar zeker een onderdeel van zijn. Structurele oplossingen op de lange termijn in Noord en Zuid, daar gaat straks onze campage over. Werken aan een duurzaam voedselsysteem waarin voor voedselverspilling geen plaats is.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page